Bài thơ mùa xuân

AJAR 3: NGÂY THƠ | INNOCENCE Summer – Fall 2015 | Hè – Thu 2015, trang 74-75 Water Let’s not muddy the water: Somewhere downstream a pigeon could be drinking from it. Or in a distant grove, a goldfinch washing its feathers. Or in a village a pitcher filling. Let’s not muddy the water: Perhaps […]

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương

Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ấn tượng, nhiều lần tôi muốn cảm thán trên Facebook, nhưng rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại: Mình sẽ viết cái gì đây? Giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mỗi trang đều có xác người và bạo lực rất thản nhiên? Sự thản nhiên đến […]

Nhã Thuyên và Những Tiếng Nói Ngầm (2)

  Đọc văn phê bình của Nhã Thuyên, tôi thường không đủ kiên nhẫn để xem từng con chữ và xâu thành những chuỗi ý tưởng mạch lạc. Tôi bắt lấy cái không khí được gợi ra từ thứ kiến trúc không định hình của những bài viết, để cảm thấy mình đang thở như […]

Ma Không Chồng

Bài lấy từ blog của Lý Lan: http://lylan.blogspot.com/2012/10/ma-khong-chong.html __________ Ma không chồng Nhân vật chính trong truyện Kiều là một sản phẩm hoàn mỹ của trí tưởng tượng đàn ông Nho giáo. Nàng đẹp theo kiểu “Mai cốt cách tuyết tinh thần”, tài theo kiểu “Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm”. Sau  khi miêu tả […]