Mặc niệm

Người ta bảo cuộc sống có 4 cái lò, gia đình, sự nghiệp, tình yêu, và tình bạn; muốn thành công thì phải biết hi sinh để tập trung năng lượng. Và thế là người ta dập đi tình yêu và tình bạn. Xin dành một phút mặc niệm cho những gì đã mất, vì … Continue reading Mặc niệm