Thây kệ thiên đường và địa ngục

Bữa ấy Mai Anh Tuấn nói chuyện về Tự Lực Văn Đoàn, tập trung vào sự kiến tạo tình yêu kiểu mới qua những tiểu thuyết và truyện dài/ngắn của Tự Lực Văn Đoàn. Dễ hiểu và giản dị, mình không ghi chép, và bây giờ chẳng thể tóm tắt lại. Mình không hâm mộ những … Continue reading Thây kệ thiên đường và địa ngục

Con vật mềm mang cơ thể bạn yêu cái nó yêu

Mình đi vào nghề giáo vì điều kiện gia đình; nhưng lúc đó mình đã nghĩ rằng làm giáo dục là can thiệp vào đời sống xã hội để nó đi theo hướng của những lý tưởng cao đẹp. Hồi ấy, mình nghĩ về "những lý tưởng cao đẹp," theo ngôn ngữ của xã hội, … Continue reading Con vật mềm mang cơ thể bạn yêu cái nó yêu