Nghệ thuật đương đại, sự mơ hồ và tư duy thực dân

Nghệ thuật không phải chỉ là sự thể hiện cái tôi cá nhân. Khi đến với người xem, nó tham dự vào sự phân phối cảm quan của cộng đồng. Làm nghệ thuật cho riêng mình là một chuyện, nhưng khi đem tác phẩm của mình chia sẻ với mọi người, tôi giả định rằng […]

Bài thơ mùa xuân

AJAR 3: NGÂY THƠ | INNOCENCE Summer – Fall 2015 | Hè – Thu 2015, trang 74-75 Water Let’s not muddy the water: Somewhere downstream a pigeon could be drinking from it. Or in a distant grove, a goldfinch washing its feathers. Or in a village a pitcher filling. Let’s not muddy the water: Perhaps […]