Tuyển sinh lớp học làm phim tài liệu sáng tạo DocLab K10

Link gốc: http://www.hanoidoclab.org/khoa-hoc/tuyen-sinh-lop-hoc-lam-phim-tai-lieu-sang-tao-doclab-k10/ Lớp làm phim tài liệu sáng tạo K10 (Creative Documentary Filmmaking K10) tiếp nối nguồn cảm hứng, những thực hành và thành tựu làm phim tài liệu và thể nghiệm của Hanoi DocLab. Khóa học này cũng sẽ mang dấu ấn riêng. Nó không chỉ bày ra những đường đi nước bước … Continue reading Tuyển sinh lớp học làm phim tài liệu sáng tạo DocLab K10