Tuyển sinh lớp học làm phim tài liệu sáng tạo DocLab K10

Link gốc: http://www.hanoidoclab.org/khoa-hoc/tuyen-sinh-lop-hoc-lam-phim-tai-lieu-sang-tao-doclab-k10/ Lớp làm phim tài liệu sáng tạo K10 (Creative Documentary Filmmaking K10) tiếp nối nguồn cảm hứng, những thực hành và thành tựu làm phim tài liệu và thể nghiệm của Hanoi DocLab. Khóa học này cũng sẽ mang dấu ấn riêng. Nó không chỉ bày ra những đường đi nước bước … Continue reading Tuyển sinh lớp học làm phim tài liệu sáng tạo DocLab K10

hôm nay em bạc đãi một người

Trần Dần kiệm từ, ngắt quãng và khung khổ không gian, chụp lấy những phân cảnh. Trần Dần lẩy, xếp và xây chữ cho trỗi lên những tình huống, hoàn cảnh, hay thân phận. Ngôn ngữ cách tân, hiện thực điển hình. Đấy là thứ điển hình của văn chương, không phải của xác suất … Continue reading hôm nay em bạc đãi một người